Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur smart mobility in Utrecht

Management vacature in Utrecht.

Beschrijving

Omschrijving

Help jij mee om Zuid-Holland bereikbaar te houden, nu en in de toekomst? En om het verkeer op een innovatieve manier te verbeteren? De komende jaren gaat Rijkswaterstaat (RWS) veel tunnels, bruggen, wegen en viaducten renoveren of vervangen. Een ideaal moment om tijdens deze werkzaamheden onze wegen te voorzien van de nieuwste verkeersmanagementtechnieken. Als ervaren adviseur smart mobility weet jij onze wegen klaar te maken voor de toekomst.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als ervaren adviseur draag je bij aan het verkennen en verder ontwikkelen van kansrijke smart mobility oplossingen en het adviseren over de implementatie daarvan. Je realiseert inhoudelijke adviesproducten binnen een complexe (inter)nationale omgeving en draagt bij aan kennisontwikkeling binnen het vakgebied. Jouw aandachtsgebied is het brede thema smart mobility, waarin je te maken krijgt met de kennisgebieden: Verkeersmanagement, Voertuigtechnologie (in relatie tot verkeersmanagement), Veiligheid, Duurzaamheid, Gedrag en Verkeerskundig Wegontwerp. In die kennisgebieden spelen veel innovaties, technologische ontwikkelingen en initiatieven die zullen leiden tot ingrijpende veranderingen in de mobiliteit.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Als inhoudelijk deskundige werk je vanuit de samenhang tussen inhoudelijke vraagstukken mee aan het optimaliseren van de ontwikkelingen van smart mobility vanuit de publieke taak van Rijkswaterstaat. Dit doe je in samenwerking met medeoverheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en marktpartijen, waarbij ook de internationale context van wezenlijk belang is. Daarbij kan het voorkomen dat je in je rol ook naar het buitenland zal gaan reizen voor kennisdeling.

Je bent innovatief ingesteld: vanuit die instelling draag je bij aan onze klantwaarde en aan de kennisontwikkeling op dit thema. Jouw ambitie is positieve maatschappelijke effecten te creëren door bij te dragen aan het verder vorm geven van smart mobility. Je geeft hiervoor klantgerichte en integrale adviezen, waarvoor je de verbinding zoekt met de verschillende netwerken en werkterreinen van Rijkswaterstaat.

Kenmerkend voor dit werkveld is de beperkte voorspelbaarheid van ontwikkelingen. Je laat je door die onzekerheden niet uit het veld slaan, draagt bij aan het creëren van draagvlak voor de implementatie van smart mobility oplossingen en de besluitvorming op bestuurlijk niveau.

Wat wij aan jou waarderen
Je onderhoudt je interne en externe netwerk en zet dit actief in. Je vindt het belangrijk om regelmatig met collega's, medeoverheden en andere partijen binnen en buiten Rijkswaterstaat te overleggen; dit doe je dan ook effectief. Je kent de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie en weet ze met elkaar te verbinden. Dit doe je door altijd de samenwerking te zoeken. De samenwerking heeft ook een internationale dimensie: je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat c.q. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van smart mobility ook in internationale gremia. Je werkt mee aan het continu verbeteren van onze kennis- en netwerkkwaliteit. Je draagt hieraan bij door kennis op te bouwen en te delen en te werken in een 'plan-do-check-act'-cyclus.

Geïnteresseerd?
Wil je meer informatie over de inhoud van deze functie voordat je gaat solliciteren? Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Rini van Rootselaar, afdelingshoofd, via 06-15479059.  Hij vertelt je er graag meer over.

Functie-eisen

 • je hebt een afgeronde wo opleiding op het gebied van verkeerskunde, een vergelijkbare relevante opleiding of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau;
 • je hebt kennis van smart mobility waarbij je kennis meebrengt van een of meerdere van de volgende vakgebieden: Verkeersmanagement, Voertuigtechnologie (in relatie tot verkeersmanagement), Veiligheid, Duurzaamheid, Gedrag en Verkeerskundig Wegontwerp;
 • je hebt kennis van de onderzoekswereld en bent op de hoogte van de ontwikkelingen daarin;
 • je hebt ruime relevante werkervaring opgedaan en bent aantoonbaar succesvol in het uitbrengen van adviezen;
 • je hebt bij voorkeur kennis over de internationale smart mobility markt en ontwikkelingen met als aandachtgebieden Coöperatief, Connected en Automatisch Rijden (CCAM);
 • je hebt gedegen kennis van en ervaring met de functionaliteiten en uitvoeringsvormen van het huidig verkeerssysteem.

Arbeidsvoorwaarden

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? 's Middags je (klein)kind van school halen en 's avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Utrecht en/of Rijkswijk. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega's vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden doorlopend plaats; 
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Hybride solliciteren
Dit houdt in dat alle eerste kennismakings- en/of selectiegesprekken online plaatsvinden via Microsoft Teams. Het vervolg- en/of arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna zoveel mogelijk op locatie gedaan. Een mooi bijeffect is de impact die we hiermee maken: hybride werken is minder druk op snelwegen en OV en minder CO2-uitstoot.

Heb je vragen over het hybride solliciteren? Neem dan contact op met onze adviseur Werving en Selectie of kijk op de pagina Solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Wegverkeer en Benutten
De afdeling Wegverkeer & Benutten is een breed georiënteerde afdeling die door de inbreng van specialistische kennis een bijdrage levert aan het inrichten en het gebruik van het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat. Hierbij werken we samen met anderen (binnen en buiten de afdeling) om te komen tot integrale adviezen. Een vlotte en veilige doorstroming staat centraal.

Binnen deze afdeling zijn de volgende kennisvelden te vinden:

 • Verkeersmanagement;
 • Smart Mobility (waaronder Coöperatief, Connected en Automatisch Rijden - CCAM);
 • Gedrag (Human factors en Mobiliteitsmanagement);
 • Wegontwerp.

Deze vacature betreft het werkveld Smart Mobility. Smart Mobility is de verzamelterm voor gedigitaliseerde en/of geautomatiseerde mobiliteit en infrastructuur voor personen en goederen over de weg. Hieronder valt onder andere het kennisveld Coöperatief, Connected en Automatisch Rijden (CCAM). 

We werken in het focuspunt Smart Mobility intensief samen met de deskundigen en stakeholders op het gebied van Verkeersmanagement en Smart Mobility van andere organisatieonderdelen, zoals Verkeer- en Watermanagement, Centrale Informatievoorziening, Grote Projecten en Onderhoud, Projecten Programma's en Onderhoud en regionale diensten.

Salarisomschrijving

€4092 - €6045

Extra informatie

Status
Inactief
Opleidingsniveaus
Middelbare school
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Management / Leidinggevend | Fulltime (startersfunctie) | Middelbare school

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.