Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior adviseur vergunningverlening in Arnhem

Juridisch vacature in Arnhem.

Beschrijving

Omschrijving

Rijkswaterstaat Oost-Nederland beheert, onderhoudt en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren in de provincies Overijssel en Gelderland. Van dit werkgebied wordt intensief gebruik gemaakt. Zo zijn er veel initiatieven en activiteiten van burgers, bedrijven, organisaties en overheden op of aan deze rivieren en wegen. Er zijn vaak veel verschillende belangen in het spel. Hierbij heeft dit alles veelal de aandacht van burgers, media en politiek. Als senior adviseur vergunningverlening sta jij daar als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag middenin.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als ervaren adviseur weeg jij alle belangen af en zorg je dat initiatieven en activiteiten goed worden gereguleerd. Je zorgt voor transparante besluitvorming binnen de daarvoor gestelde technische, beleidsmatige en juridische kaders. Je behandelt de meer complexe aanvragen en meldingen op grond van de Waterwet, zoals activiteiten rondom bouwen, energietransitie, ruimtelijke inrichting en natuurontwikkeling. Jij draagt bij aan de kwaliteit, kwantiteit én het veilig gebruik van de rivieren en kanalen in Oost-Nederland. Jij zoekt een win-win situatie waarbij je de belangen die ons allen dierbaar zijn, beschermt.

Een greep uit jouw taken:

 • het beoordelen van de vergunbaarheid van complexe initiatieven op grond van de Waterwet en relevante waterstaatswetgeving en het adviseren in complexe legalisatievraagstukken;
 • het begeleiden van het vergunningenproces van initiatieven van aanvraag tot en met het opstellen van het besluit;
 • het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij samenwerking en coördinatie met andere bevoegde gezagen en ketenpartners rondom initiatieven;
 • het bijdragen aan en bijwonen van interne en landelijke overleggen;
 • het adviseren van het management bij complexe projecten van Rijkswaterstaat en bij bestuurlijk gevoelige situaties rondom regulering;
 • met jouw ervaring en vakmanschap draag je bij aan kennisuitwisseling, uniformering en verbetering van de afdelingsprocessen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Het proces van vergunningverlening verloopt grotendeels digitaal. Initiatiefnemers dienen hun aanvragen in via een digitale landelijke voorziening. De werkverdeling, procedurebewaking, documentcreatie en archivering vinden plaats via ons zaaksysteem. In toenemende mate vindt deze afstemming plaats via (digitale) samenwerkingsplatforms en zaaksystemen. Affiniteit daarmee is dus heel belangrijk! Maar hoe digitaal ook, het belangrijkste blijft natuurlijk de mens achter die aanvragen. Vergunningverlening is maatwerk en dus mensenwerk. Dat vraagt van jou een open en transparante communicatie.

Als adviseur vergunningverlening werk je zelfstandig, maar niet alleen! Intern werk je nauw samen met adviseurs op het gebied van juridische zaken, techniek en beheer. Zij adviseren over het initiatief, zodat jij een gewogen besluit kunt nemen. Soms is er nauwe afstemming nodig met andere overheden over het initiatief, dan werk je samen met bijvoorbeeld de provincie, gemeenten en omgevingsdiensten.

Kortom: een hele afwisselende baan waarin je te maken krijgt met technische, juridische en bestuurlijke aspecten en waarbij dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheden centraal staat. Dit doe je (grotendeels) vanuit ons kantoor in Arnhem.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent een professionele en gedegen gesprekspartner, waarbij je makkelijk samenwerkt, de verbinding legt en snel tot een helder oordeel komt. Plannen, organiseren en overtuigen kan je van nature goed en met jouw politieke sensitiviteit kan je situaties goed inschatten.

Je legt de juiste verbanden en neemt zowel de belangen van Rijkswaterstaat, de aanvrager en overige betrokkenen mee in je afwegingen. In 2023 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. Dit vraagt van jou een nog meer flexibele en op samenwerking met andere ketenpartners gerichte houding.

Meer weten?
Ben jij ervan overtuigd dat je als nieuwe collega een bijdrage kunt leveren én met een frisse blik het verschil kunt maken? Geef dit dan aan in je motivatie, want natuurlijk staan we open voor enthousiaste kandidaten die onze dienstverlening verder brengen.

Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met de teamleider Henri Emond, via 06-27129978.

Functie-eisen

 • je hebt een hbo-diploma of gelijkwaardig niveau in een technische, juridische of een vergelijkbare richting;
 • je hebt relevante kennis van en aantoonbare ervaring met vergunningverlening en regulering en de coördinatie van het adviesproces hierbij;
 • je hebt kennis van de natte infrastructuur, assets en processen;
 • je bent analytisch sterk en bent in staat snel tot een oordeel te komen.

Arbeidsvoorwaarden

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? 's Middags je (klein)kind van school halen en 's avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Arnhem. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega's vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden doorlopend plaats;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Hybride solliciteren
Dit houdt in dat alle eerste kennismakings- en/of selectiegesprekken online plaatsvinden via Microsoft Teams. Het vervolg- en/of arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna zoveel mogelijk op locatie gedaan. Een mooi bijeffect is de impact die we hiermee maken: hybride werken is minder druk op snelwegen en OV en minder CO2-uitstoot.

Heb je vragen over het hybride solliciteren? Neem dan contact op met onze adviseur Werving en Selectie of kijk op de pagina Solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Oost-Nederland (ON)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Overijssel en Gelderland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de A50 Eindhoven-Nijmegen, de bereikbaarheid van de groeiregio Zwolle, en het Anders Reizen op de A12. Naast de autosnelwegen kent Oost-Nederland een aantal autowegen (N-wegen), die een eigen complexiteit en omgevingsinteractie kennen.

Oost-Nederland is de rivierendienst van Rijkswaterstaat. Tot het gebied behoren de Rijn, de Waal, de IJssel, de Lek en diverse kanalen. De uitdagingen rondom dit gebied zijn immens en divers: uiterwaardenbeheer, renovatie van sluizen, het nationaal watermanagement, verbeteren van riviernatuur & waterkwaliteit, klimaatadaptatie en de scheepvaartroutes. De Oost-West corridor in onze regio verbindt de randstad met Europa, over weg en water. Het goederenvervoer wordt in deze corridor scherp in de gaten gehouden. Hierbij wordt er samengewerkt met medeoverheden, inwoners en bedrijven in de regio.

In totaal werken ongeveer 300 mensen binnen ON verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Vergunningverlening - Oost-Nederland
De afdeling Vergunningverlening treedt namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat op als bevoegd gezag in het beheergebied Oost-Nederland van Rijkswaterstaat. De vergunningen die wij beoordelen en afgeven omvatten (chemische) waterkwaliteit, nautische vergunningen, activiteiten rondom de rijkswegen, waterkeringen en buitendijkse activiteiten. Wij zijn als afdeling vroegtijdig en proactief betrokken bij de omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen zoals chemiebedrijven, en bij aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Op onze afdeling, die uit zo'n twintig mensen bestaat, heerst een open en collegiale sfeer.

Salarisomschrijving

€3503 - €5343

Extra informatie

Status
Inactief
Opleidingsniveaus
Middelbare school
Plaats
Arnhem
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Juridisch / Bestuurlijk / Ambtelijk | Fulltime (startersfunctie) | Middelbare school

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.